Szümeón Sztülitész (Oszlopos Simeon)

 

Szümeón Sztülitész (görög melléknév: oszlopos), latin névalak: Symeon Stylités; latin az „ifjabb” megkülönböztetéssel: Symeon Stylita Iunior; ragadványnevek: Thaumaturgosz (csodatevő); Thaumsztoreitész (Csodás-hegyi); magyar névalak: Oszlopos Simeon (Antiochia, 521 - Csodás-hegy, az Orontész folyó jobb partjánál, 592. május 23.) bizánci remete-szerzetes

Az „ifjabb” jelző azért tapadt nevéhez, hogy megkülönböztethető legyen az 5. században élt Szümeón Sztülitésztől. Élete java részét egy oszlop tetején élte le látomások, csodák, aszketikus önsanyargatások és próféciák közt. A neki tulajdonított csodatételek, élőszóban és írásban adott jóslatai elsősorban hazájával, Antiochiával kapcsolatosak (a perzsa invázióval, járványokkal, földrengésekkel, stb. függnek össze), de időnként a Bizánci Birodalom távolabbi területeiről is szólt, így Konstantinápolyról is. Előre megjövendölte II. Justinus császár (565-578) trónra lépését, valamint azt, hogy nem fog kigyógyulni súlyos betegségéből, ha Isten helyett kuruzslókra bízza magát. A Csodás-hegyen monostort alapított, amelynek maradványai mindmáig láthatóak. Életrajza, amely a korai bizánci szentéletrajzok egyik legrészletesebbike, gyakran említi ékesszólását. Fennmaradt több, szerzetesekhez intézett buzdító beszéde (feltehetőleg később kissé átstilizált formában). Életrajzába lejegyezve maradt fenn egy földrengés alkalmából szerzett troparionja, amely a műfaj egyik korai példája. Leveleinek gyűjteményéből kiemelkedik II. Justinusnak írott episztolája.

 

Közeledünk Saint Simon-hoz

Szent Simeon monostor
 

Az oszlop

Piroska és Géza

Temetkezési helyek