Rodostó

Indulunk Rodostóba

Rita, a nagyszerű

idegenvezetőnk

Rodostóban vagyunk

Itt élt száműzetésben II. Rákóczi Ferenc 1718-tól egészen1735. április 8-án bekövetkezett haláláig, bujdosótársaival,Bercsényi Miklóssal, Esterházy Antallal, Csáky Mihállyal és az emigráns élet hű krónikásával, Mikes Kelemennel. Egykori ebédlőpalotájának rekonstruált másában található a Rákóczi Múzeum. (é. sz. 40° 58′ 26″, k. h. 27° 30′ 36″)

Rákóczi egykori ebédlőpalotájának mása Rodostói háznéven Kassán épült fel az 1940-es években, a berendezések egy részét az eredeti, rodostói épületből szállították Kassára.

Elénekeltük a himnuszt:

Kávéstop

Úton Trója felé

Trója

Utazunk tovább

Ayvalik Halic Park Hotel

Indulunk Pergamonba

Pergamon

Pergamoni panoráma:

Ebéd: köfte

Tovább Ephesos felé

Ephesos

Az Odeon 

A város egyik főútja a Kurétesz út mellett álló, eredetileg fedett, jó állapotban fennmaradt félkör alakú 1400 főt befogadni képes épület. Egy i.sz. 150 körül származó felirat Publius Vedius Antoniusnak és feleségének tulajdonítja építését. A színház 22 széksorból állt, a felső részét vörös gránitból készült korinthoszi stílusú oszlopok díszítették. A színpadot és a nézők ülőhelyét márvánnyal borították. Az épület formája kissé eltér a hagyományos színházakéitól, elsősorban összejöveteleket és koncerteket tartottak benne, és csak ritkábban hagyományos színházi előadásokat.

               

Panorámakép az Odeonról                              Németek mini-koncertje

A piactér és a bazilika 

Az Odeonnal szemben a Kurétesz út másik oldalán elhelyezkedő nagy, négyszög alakú teret nyugati irányból egy hatalmas kapun át lehetett megközelíteni. Három oldalról árkádsor szegélyezte, északi oldalán pedig a C. Sextillis Pollio által Augustus uralkodásának végén építtetett Artemisznek és Augustusnak szentelt bazilika állt. A háromhajós bazilika térre néző homlokzatát ión stílusú oszlopok díszítették, belső oszlopaira kevésbé hagyományosnak számító bikafejmotívumokat faragtak. Ez a dekorációs elem felbukkan Augustus római császárfórumán is. A bazilikában Augustus császár, és felesége Lívia monumentális szobrait állították fel. A bazilika mögött a tanácsháza épülete, a bulentérion állt, ahol az elöljárók gyűléseit tartották. Domitianuskorában a piactér nyugati felén egy teraszos területen templomot emeltek a császár tiszteletére, így a város kivívta magának a "császári kultusz örzője" címet.

Hadrianus temploma

Hadrianus temploma a Kurétesz úton épült, korinthoszi stílusban. A homlokzatán lévő felirat szerint P. Quintilius megrendelésére épült i.sz. 138-ban, aki Hadrianus császárnak ajánlotta. A 4. században jelentős mértékben felújították, gyakorlatilag még felhasználható elemeiből újjáépítették. Az épület homlokzatát középen boltív töri meg, hajlatának csúcán Tükhé istennőnek, a város védelmezőjének alakja látható. Az ő figurájának felel meg hátrébb, a cella bejárata felett vonuló boltív domborműves ábrázolásán megjelenő nőalak is. A templom cellájában Hadrianus császár szobra állt, homlokzata előtt négy szobortalapzat található, rajtuk a fennmaradt feliratok szerint Diocletianus, Maximinus, Galerius ésConstantinus császárok szobrait helyezték el.

A függő házak 

Hadrianus templomával szemben a régészek több patríciusházat tártak fel. A házakat az 1. században építették, majd a 6. századig többször felújították. A házakat egymás fölé építették a domboldalon, mindegyik ház teteje teraszként szolgált a fölötte levőnek. A házak háromszintesek voltak, mindegyiket egy perisztülion (zárt, oszlopos udvar) köré építették. Az udvarok közepére kutat fúrtak, így biztosították a vízellátást. A házak padlóját mozaikokkal díszítették, a falakra freskókat festettek. Ezek egy része jó állapontban maradt meg. A freskók színházi jeleneteket, férfi és női alakokat, valamint ornamentális díszítéseket ábrázolnak. A helyreállított házakat acélvázas tetővel fedték le, ez a megoldás a helyben hagyott leletek konzerválásának egyik modern példája.

Celsus könyvtára 

Az osztrák régészek által feltárt könyvtár páratlanul gazdag épületét Caius Iulius Aquila emeltette i.sz. 135-ben apja, Tiberius Iulius Polemeanus, Ásia provincia konzuljának emléke előtt tisztelegve. Az épület egyszerre volt könyvtár és Celsus emlékműve. Közepét egy kelet felé tájolt nagyméretű 16,72x10,92 méteres famennyezetes, négyszögletes terem foglalta el. A belső teret három szinten húzódó fülkesor díszítette, melyeket eredetileg az irattekercsek tárolására szolgáló faliszekrények töltöttek ki. A belső, márvánnyal díszített és a külső, egyszerűbb falak között hézagokat hagytak, így védekeztek a nedvesség ellen. Becslések szerint a könyvtárban örzött tekercsek száma elérhette a húszezret is. A könyvtárnak egy utánzatát Caracalla római thermáinak ásatása közben fedezték fel, a küzdőtér egyik oldalán feltárt épületszárnyban. A 3. században, amikor a várost gót támadás érte a könyvtár belseje teljesen kiégett, de a homlokzat nem szenvedett komolyabb károsodást. A könyvtár márványhomlokzatán a széles tagolatlan lépcsősor tetején négy oltárfülkét helyeztek el, míg a felső szinten három nagyobb fülke kapott helyet. A négy alsó fülkében Celsus erényeit megszemélyesítő szobrokat (Bölcsesség, Kiválóság, Megfontoltság, Tudomány) helyeztek el. A könyvtárnak csak a homlokzatát díszítették ki, másik három oldala összeépült a szomszédos házakkal. A napjainkra majdnem teljesen elpusztult hátsó fal kör alakú fülkéjében állt Athéné istennő kultikus szobra és Celsus szépen faragott márvány szarkofágja.

Selcuk - Mária háza

Kusadasi hotel

Panoráma az erkélyről: