A TREZOR

Petra legnagyobb építményének, az ed-Deirnek impozáns homlokzata arra példa, mit tudott alkotni az ember a sivatagban. Valószínűleg az utolsó nabateus király, II. Rabel (i. sz. 76-106) által építtetett templom művészeti és építészeti remekmű, és a környezettel is összhangban van: az épület egy monolitikus blokk, ame­lyet a mögöttes falból véstek ki. Min­den bizonnyal mauzóleum céljából épült a királyi család számára, de II. Rabelvek a rómaiak inváziója elől a déli sivatagokba kellett menekülnie, és ott is halt meg száműzetésben. 

Egy legenda szerint az el-Khaszné (a kincstár) egy egyip­tomi fáraó kincseit őrzi. Természe­tesen ez nem igaz, de minden, ami az el-Khasznéval kapcsolatos, titokzatos: a szerepe (templom vagy pedig mauzóleum?), az építtetője, az építés időpontja. Néhány tudós III. Arétasznak (i. e. 84-56) tulajdonítja, mások IV. Arétasznak (i. sz. 9-40), megint mások még későbbre datálják, Hadrianus római császár idejére (i. sz. 117-138).

Az el-Khaszné rendkívüli volta több tényezőnek köszönhető: egyrészt a pozíciójának, mivel a Szík eredésénél meglepetésszerűen ötlik a szemünk elé. A „Kincstár" megérdemelten híres kifinomult építészeti megoldásairól. Az épületbe egy előcsarnok és néhány lépcső vezet.

Az el-Khaszné kívül gazdagon díszített. A homlokzatot 12 korinthoszi oszlop tartja.

Az előcsarnokból három ajtó nyílik, amelyek két sírboltba, illetve egy központi terembe vezetnek. Amilyen gazda­gon díszített a homlokzat, olyan csupasz és egyszerű ez a terem, mindössze néhány falmélyedés látható benne: első pillantásra sírhelyeknek tűnnek, bár ezt semmi sem támasztja alá.

Hurrá, megérkeztünk!

Esti fényben

és délelőtt

A gyerekek imádják

a tevéket